Policy för behandling av personuppgifter

AS&B Talents AB, 559037-9771, använder de personuppgifter och den information som du frivilligt lämnar vid registrering samt genom vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra rekryteringsprocesser. Personuppgifter kan vid rekryteringsprocesser komma att delas med kunder till AS&B Talents AB för att din ansökan skall kunna behandlas i samband med en rekryteringsprocess. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, födelsedata, LinkedIn-profiler samt data som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Detta kan gälla till exempel testresultat, bilder på dig som du själv bifogat din ansökan, fotografi som vi tagit på dig i samband med intervju, kompetenser och tidigare erfarenheter som du registrerar i vårt rekryteringssystem, eller andra uppgifter som du valt att delge oss genom uppladdade dokument. Vi avråder dig från att registrera känsliga personuppgifter, och förbehåller oss rätten att på eget initiativ radera sådan information som är av känslig karaktär, liksom personuppgifter som berör andra än dig själv. Uppgifter av känslig karaktär gäller till exempel etniskt ursprung, politisk eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar eller uppgifter om din hälsa.

AS&B Talents AB behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsuppdrag, hantera den löpande kommunikationen med dig i ett pågående rekryteringsuppdrag, samt för att kunna ge dig som potentiell kandidat erbjudanden om olika nya möjligheter så som tjänster du kan söka eller möjligheter att arbeta som bemanningskonsult. Detta kan ske via telefonkontakt, e-post eller andra digitala och sociala medier. Personuppgifterna sparas i upp till fem år efter registrering eller uppdatering av dina handlingar hos oss. Vår rekommendation är att du kontinuerligt uppdaterar ditt konto hos oss för att säkerställa att dina personuppgifter är aktuella samt för att detta ökar chansen att du vi kontaktar dig i samband med rekryteringsprocesser där du kan ha intresse av att delta som kandidat.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke genom att meddela AS&B Talents AB eller genom att avregistrera ditt konto hos oss. När ditt samtycke upphör anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då AS&B Talents AB kan komma att lagra personuppgifterna längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Önskar du få ut ett registerutdrag flera gånger per år tar vi ut en administrativ avgift på 495 kr per tillfälle.

All hantering av personuppgifter sker enligt den svenska Personuppgiftslagen (PUL) fram till att den ersätts av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter skall du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshantering på AS&B skickar du via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Personuppgiftsansvarig på AS&B Talents AB nås via vår växel, 013-244980. Ytterligare information om vår hantering av personuppgifter kan komma att publiceras på vår hemsida, www.asb-talents.se.

AS&B Talents

är ett dotterbolag till AS&B och etablerades under våren 2017 som ett komplement till moderbolagets befintliga verksamhet. AS&B Talents vision är att vara den ledande regionala aktören gällande kompetensförsörjning med talanger till regionens företag. Inom AS&B Talents har vi fokus på rekrytering, bemanning och utveckling av talanger i början av sin yrkesverksamma karriär.

KONTAKTA OSS

AS&B TALENTS AB
Kungsgatan 41
582 18 Linköping
013-24 49 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs om vår personuppgiftspolicy

facebook 

linkedin 

cv

© 2022 – AS&B Talents – Rekrytering och bemanning av talanger som ger framgång till din organisation